วิธีการใช้งาน

ข้อกำหนด การใช้งาน วิธีการใช้งาน http://www.review-thailand.com

1.   สมัครสมาชิกก่อน ใช้งาน

2.   รูปถ่ายที่นำมาใช้ ประกอบการรีวิว ต้องเป็นรูปที่ถ่ายเอง หรือ รูปที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิผู้ใด

        - รูปถ่ายที่ภาพบุคคลติดมาด้วย ต้องทำการเบลอ หน้าบุคคลนั้นทุกท่าน

3.  รูปภาพ ต้องมีขนาดไม่เกิน 400px x 400 px