เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  1. ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นความจริงทุกประการ
  2. ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  3. สมาชิกจะต้องไม่นำข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย ละเมิดลิขสิทธิ หรือศีลธรรม เข้าสู่ระบบเว็บไซต์
  4. รูปถ่ายที่นำเข้ามา ควรจะรูปถ่ายที่ถ่ายเอง และ หากมีรูปบุคคลใด ที่ไม่ได้ขออนุญาต ขอให้ทำหน้าเบลอ ด้วย เพื่อเป็นการป้องกัน การละเมิด สิทธิส่วนบุคค
  5. ข้อมูลต่างๆที่สมาชิกนำเข้าสู่ระบบถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว
  6. การสมัครสมาชิกนี้ถือว่าผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว