เงื่อนไขการลงประกาศธุรกิจ

  1. ธุรกิจหรือบริการที่ลงโฆษณาต้องเป็นธุรกิจหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลที่ลงประกาศธุรกิจต้องเป็นความจริง งดการใส่ร้าย เกินจริง ทุกอย่าง
  2. ห้ามลงประกาศซ้ำ ทางเราสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศซ้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า แม้ว่าท่านจะ ชำระเงินแล้ว
  3. หากข้อมูลใด ไม่เป็นความจริง หรือ ถูกร้องเรียน ท่างเราขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเพื่อยุติการเผยแพร่  โดยหากท่านเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน ท่านจะได้เครดิต บทความ คืน จากบทความที่ถูกตัดสิน ให้ยุติการเผยแพร่ นั้น
  4. ท่านเจ้าของกิจการ หรือ ธุรกิจ ใดที่ พบว่าข้อมูล หรือ รูปภาพใด บิดเบือน สามารถแจ้งมายัง admin เพื่อ ทำการแก้ไขได้ ที่ ssdeesude@gmail.com
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่แสดง, ย้ายลำดับหรือหมวดหมู่, ลบรูปภาพ,ลบประกาศ รวมทั้งเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง
  6. ยอมรับเงื่อนไข และ ยินดี ปฏิบัติตาม โดยปราศจาก ข้อโต้แย้ง  ทุกประการ